home copyright IIAV

1879 Promotie op 8 maart te Groningen / Studiereis naar Engeland

Na haar examens moest de kroon op de academische studie nog gezet worden. In Sappemeer bereidde Aletta zich voor op haar promotie. Alweer met succes. Op 8 maart 1879 verwierf ze de doctorstitel met haar dissertatie: Over localisatie van physiologische en pathologische verschijnselen in de groote hersenen. Welbewust van de betekenis de eerste vrouwelijke doctor in Nederland te zijn, zond Aletta een exemplaar ervan aan de jonge Koningin Emma. Daarna was het tijd voor een reis. Om rust te vinden, maar ook om studieredenen, zoals Aletta schreef: "omdat ik door middel van de Britsche vrouwenbladen een en ander had vernomen van de moeilijkheden, welke professoren, doctoren en studenten de Engelsche vrouwen die zich aan de medische studie wilden wijden, in den weg hadden gelegd."

English print mail