home copyright IIAV

1900 Vertaling Women and Economics van Charlotte Perkins Gilman

Aletta Jacobs ging vaak het land in om haar denkbeelden onder de aandacht van het publiek te brengen. Soms was haar enthousiasme groter dan het intellect van de toeschouwer. Dat was zeker zo bij de lezingen die ze hield over het roemruchte boek Women and Economics (1899) van Charlotte Perkins Gilman. Aletta vertaalde het boek als De economische toestand der Vrouw. Een studie over de economische verhouding tusschen mannen en vrouwen als een factor in de sociale revolutie (1900).
Maar het centrale idee werd niet begrepen: dat veel sociale misstanden voortkomen uit het feit, dat de getrouwde vrouw economisch gezien volledig afhankelijk was van haar echtgenoot. Zelfs Aletta moest wel eens iets opgeven, herinnerde ze zich: "Bij het bespreken van haar argumenten stuitte ik op zooveel niet-begrijpen en zooveel verzet, dat ik het onderwerp dan ook verder maar heb laten rusten."

English print mail